Bộ sơ cứu, hộp y tế FIRST AID KIT

Thông tin về sản phẩm Bộ sơ cứu, hộp y tế FIRST AID KIT

Bộ sơ cứu, hộp y tế FIRST AID KIT

Nhóm sản phẩm: Thiết bị PCCC

Mã SP: Sơ cứu

Hãng sản xuất: VIETTRUCK

Giá bán: Mời liên hệ

Lượt xem: 2613

Chi tiết về sản phẩm Bộ sơ cứu, hộp y tế FIRST AID KIT

BỘ SƠ CỨU, HỘP Y TẾ FIRST AID KIT

 

Tên sản phẩm: Bộ sơ cứu, túi y tế, hộp y tế, hộp cấp cứu, bộ cứu thương, first aid kit, bộ cấp cứu, bộ cứu thương, hộp thuốc y tế, Vali thuốc cấp cứu, Vali dụng cụ cấp cứu, hộp cấp cứu, túi first aid kit, túi y tế, túi thuốc y tế, túi cứu thương, túi cấp cứu, safekit, first aid kit …dùng trong doanh nghiệp, trường học, công trường, nhà xưởng…

 

Chúng tôi cung cấp các model bộ sơ cứu như sau:

(theo chuẩn thông tư số: 09/2000/TT-BYT)

 

1. Bộ sơ cứu dùng cho 50 người: 

STT

DANH MỤC ĐÓNG GÓI

ĐVT

SỐ LƯỢNG

1

Băng thun cổ tay

Cái

1

2

Nẹp Inox

Cái

1

3

Urgosterile 100x70mm

Miếng

1

4

Urgosterile 70x53mm

Miếng

1

5

Pathenol trị bỏng

Tuýp

1

6

Thuốc giảm đau và hạ sốt

Vỉ

3

7

Thuốc trị viêm mũi dị ứng

Chai

1

8

Thuốc trị cảm cúm

Vỉ

3

9

Urgo washproof

Hộp

1

10

Băng dán vết thương 100 miếng

Hộp

1

11

Urgo Durable 100's

Miếng

20

12

Silk tap 2,5cm

Cuộn

1

13

Silk tap 1,25cm

Cuộn

1

14

Urgo Syval 1,25cmx5m

Cuộn

2

15

Khẩu trang y tế

Cái

10

16

Găng tay y tế

Đôi

5

17

Alcohol pad

Miếng

10

18

Bông gạc đắp vết thương 6x15cm

Gói

1

19

Bông gạc đắp vết thương 6x20cm

Gói

1

20

Povidine 10% 20ml

Chai

1

21

Povidine 10% 90ml

Chai

1

22

Gạc tiệt trùng 20cmx20cm

Gói

3

23

Natri Clorid 10 ml

Chai

3

24

Băng vải cuộn

Cuộn

5

25

Bông gòn

Bịch

1

26

Bông viên

Bich

1

27

Salonship

Miếng

1

28

Dầu gió

Chai

1

20

Salonpas

Hộp

1

30

Nhiệt kế

Cái

1

31

Alcool 90

Chai

2

32

Oxy già

Chai

2

33

Thuốc uống bù nước và điện giải

Gói

40

34

Becberin

Hộp

3

35

Kéo

Cái

1

36

Nhíp

Cái

1

37

Panh

Cái

1

38

Băng thun y tế loại nhỏ

Cuộn

1

39

Băng thun y tế loại to

Cuộn

1

40

Bông băng mắt

Miếng

2

41

Băng chun garo mạch máu

Cái

1

42

Hộp đựng 3 tầng

Cái

1

 

2. Bộ sơ cứu first aid kit dùng cho 40 người: 

 STT

DANH MỤC ĐÓNG GÓI

ĐVT

SỐ LƯỢNG

1

Băng thun cổ tay

Cái

1

2

Nẹp Inox

Cái

1

3

Urgosterile 100x70mm

Miếng

1

4

Pathenol trị bỏng 10g

Tuýp

1

5

Thuốc giảm đau và hạ sốt

Vỉ

3

6

Băng dán vết thương 100 miếng

Hộp

1

7

Thuốc trị cảm cúm

Vỉ

3

8

Silk tap 1,25cm

Cuộn

1

9

Silk tap 2,5cm

Cuộn

1

10

Urgo Syval 1,25cmx5m

Cuộn

2

11

Khẩu trang y tế

Cái

10

12

Găng tay y tế

Đôi

5

13

Bông gạc đắp vết thương 6x15cm

Gói

1

14

Bông gạc đắp vết thương 6x20cm

Gói

1

15

Povidine 10% 20ml

Chai

2

16

Alcohol pad

Miếng

8

17

Gạc tiệt trùng 20cmx20cm

Gói

3

18

Natri Clorid 10 ml

Chai

3

19

Băng vải cuộn

Cuộn

5

20

Bông gòn

Bịch

2

21

Bông viên

Bịch

1

22

Dầu gió

Chai

1

23

Salonpas

Hộp

1

24

Nhiệt kế

Cái

1

25

Alcool 90

Chai

2

26

Oxy già

Chai

2

27

Thuốc uống bù nước và điện giải

Gói

40

28

Becberin

Hộp

3

29

Thuốc chống say tàu xe

Vỉ

2

30

Kéo

Cái

1

31

Panh

Cái

1

32

Băng thun y tế loại nhỏ

Cuộn

1

33

Băng thun y tế loại to

Cuộn

1

34

Băng chun garo mạch máu

Cái

1

35

Hộp đựng 3 tầng

Cái

1

 

3. Bộ sơ cứu first aid kit dùng cho 30 người: 

STT

DANH MỤC ĐÓNG GÓI

ĐVT

SỐ LƯỢNG

1

Băng thun cổ tay

Cái

1

2

Nẹp Inox

Cái

1

3

Thuốc giảm đau và hạ sốt

Vỉ

3

4

Băng thun y tế loại nhỏ

Cuộn

1

5

Băng thun y tế loại to

Cuộn

1

6

Gạc y tế tiệt trùng 20x20cm

Gói

3

7

Urgo Syval 1.25cm x 5m

Hộp

1

8

Urgo Syval 2,5cm x 5m

Hộp

1

9

Pathenol trị bỏng

Tuýp

2

10

Thuốc trị cảm cúm

Vỉ

3

11

Băng dán vết thương 100 miếng

Hộp

1

12

Bông viên

Gói

1

13

Băng cuộn y tế

Cuộn

5

14

Khẩu trang

Cái

5

15

Găng tay y tế

Đôi

5

16

Silk tap 1,25cm

Cuộn

1

17

Silk tap 2,5cm

Cuộn

1

18

Povidine 10% 20ml

Chai

2

19

Alcohol pad

Miếng

4

20

Natri Clorid 10 ml

Chai

3

21

Bông gòn

Bịch

1

22

Nhiệt kế

Cái

1

23

Becberin

Hộp

2

24

Dầu gió

Chai

1

25

Salonpas

Hộp

1

26

Alcool 90

Chai

2

27

Oxy già

Chai

2

28

Kéo

Cái

1

29

Panh

Cái

1

30

Thuốc uống bù nước và điện giải

Gói

30

31

Bông gạc đắp vết thương 6x15cm

Gói

1

32

Bông gạc đắp vết thương 6x20cm

Gói

1

33

Băng chun garo mạch máu

Chiếc

1

34

Hộp đựng 3 tầng

Cái

1

 

4. Bộ sơ cứu first aid kit dùng cho 20 người: 

 STT

DANH MỤC ĐÓNG GÓI

ĐVT

SỐ LƯỢNG

1

Thuốc uống bù nước và điện giải Oresol

Gói

20

2

Thuốc giảm đau và hạ sốt

Vỉ

3

3

Thuốc trị cảm cúm

Vỉ

2

4

Băng thun y tế

Cuộn

1

5

Gạc y tế tiệt trùng

Gói

2

6

Urgo Syval 1.25cm x 5m

Hộp

1

7

Băng dán vết thương 100 miếng

Hộp

1

8

Băng cuộn y tế

Cuộn

5

9

Khẩu trang

Cái

5

10

Găng tay y tế

Đôi

2

11

Silk tape 2.5cm

Cuộn

1

12

Povidine 10% 20ml

Chai

1

13

Natri Clorid 10 ml

Chai

2

14

Bông gòn

Bịch

1

15

Bông viên

Bịch

1

16

Nhiệt kế

Cái

01

17

Becberin

Hộp

2

18

Dầu gió

Chai

1

19

Salonpas

Hộp

1

20

Alcool 90

Chai

2

21

Oxy già

Chai

2

22

Kéo

Cái

1

23

Panh

Cái

1

24

Pathenol trị bỏng

Tuýp

1

25

Gạc đắp vết thương 6x15cm

Gói

1

26

Gạc đắp vết thương 6x20cm

Gói

1

27

Alcohol Pad

Miếng

4

28

Hộp đựng 2 tầng

Cái

1

 

 

BỘ SƠ CỨU, HỘP Y TẾ FIRST AID KIT

 

Tên sản phẩm: Bộ sơ cứu, túi y tế, hộp y tế, hộp cấp cứu, bộ cứu thương, first aid kit, bộ cấp cứu, bộ cứu thương, hộp thuốc y tế, Vali thuốc cấp cứu, Vali dụng cụ cấp cứu, hộp cấp cứu, túi first aid kit, túi y tế, túi thuốc y tế, túi cứu thương, túi cấp cứu, safekit, first aid kit …dùng trong doanh nghiệp, trường học, công trường, nhà xưởng…

 

Chúng tôi cung cấp các model bộ sơ cứu như sau:

(theo chuẩn thông tư số: 09/2000/TT-BYT)

 

1. Bộ sơ cứu dùng cho 50 người: 

STT

DANH MỤC ĐÓNG GÓI

ĐVT

SỐ LƯỢNG

1

Băng thun cổ tay

Cái

1

2

Nẹp Inox

Cái

1

3

Urgosterile 100x70mm

Miếng

1

4

Urgosterile 70x53mm

Miếng

1

5

Pathenol trị bỏng

Tuýp

1

6

Thuốc giảm đau và hạ sốt

Vỉ

3

7

Thuốc trị viêm mũi dị ứng

Chai

1

8

Thuốc trị cảm cúm

Vỉ

3

9

Urgo washproof

Hộp

1

10

Băng dán vết thương 100 miếng

Hộp

1

11

Urgo Durable 100's

Miếng

20

12

Silk tap 2,5cm

Cuộn

1

13

Silk tap 1,25cm

Cuộn

1

14

Urgo Syval 1,25cmx5m

Cuộn

2

15

Khẩu trang y tế

Cái

10

16

Găng tay y tế

Đôi

5

17

Alcohol pad

Miếng

10

18

Bông gạc đắp vết thương 6x15cm

Gói

1

19

Bông gạc đắp vết thương 6x20cm

Gói

1

20

Povidine 10% 20ml

Chai

1

21

Povidine 10% 90ml

Chai

1

22

Gạc tiệt trùng 20cmx20cm

Gói

3

23

Natri Clorid 10 ml

Chai

3

24

Băng vải cuộn

Cuộn

5

25

Bông gòn

Bịch

1

26

Bông viên

Bich

1

27

Salonship

Miếng

1

28

Dầu gió

Chai

1

20

Salonpas

Hộp

1

30

Nhiệt kế

Cái

1

31

Alcool 90

Chai

2

32

Oxy già

Chai

2

33

Thuốc uống bù nước và điện giải

Gói

40

34

Becberin

Hộp

3

35

Kéo

Cái

1

36

Nhíp

Cái

1

37

Panh

Cái

1

38

Băng thun y tế loại nhỏ

Cuộn

1

39

Băng thun y tế loại to

Cuộn

1

40

Bông băng mắt

Miếng

2

41

Băng chun garo mạch máu

Cái

1

42

Hộp đựng 3 tầng

Cái

1

 

2. Bộ sơ cứu first aid kit dùng cho 40 người: 

 STT

DANH MỤC ĐÓNG GÓI

ĐVT

SỐ LƯỢNG

1

Băng thun cổ tay

Cái

1

2

Nẹp Inox

Cái

1

3

Urgosterile 100x70mm

Miếng

1

4

Pathenol trị bỏng 10g

Tuýp

1

5

Thuốc giảm đau và hạ sốt

Vỉ

3

6

Băng dán vết thương 100 miếng

Hộp

1

7

Thuốc trị cảm cúm

Vỉ

3

8

Silk tap 1,25cm

Cuộn

1

9

Silk tap 2,5cm

Cuộn

1

10

Urgo Syval 1,25cmx5m

Cuộn

2

11

Khẩu trang y tế

Cái

10

12

Găng tay y tế

Đôi

5

13

Bông gạc đắp vết thương 6x15cm

Gói

1

14

Bông gạc đắp vết thương 6x20cm

Gói

1

15

Povidine 10% 20ml

Chai

2

16

Alcohol pad

Miếng

8

17

Gạc tiệt trùng 20cmx20cm

Gói

3

18

Natri Clorid 10 ml

Chai

3

19

Băng vải cuộn

Cuộn

5

20

Bông gòn

Bịch

2

21

Bông viên

Bịch

1

22

Dầu gió

Chai

1

23

Salonpas

Hộp

1

24

Nhiệt kế

Cái

1

25

Alcool 90

Chai

2

26

Oxy già

Chai

2

27

Thuốc uống bù nước và điện giải

Gói

40

28

Becberin

Hộp

3

29

Thuốc chống say tàu xe

Vỉ

2

30

Kéo

Cái

1

31

Panh

Cái

1

32

Băng thun y tế loại nhỏ

Cuộn

1

33

Băng thun y tế loại to

Cuộn

1

34

Băng chun garo mạch máu

Cái

1

35

Hộp đựng 3 tầng

Cái

1

 

3. Bộ sơ cứu first aid kit dùng cho 30 người: 

STT

DANH MỤC ĐÓNG GÓI

ĐVT

SỐ LƯỢNG

1

Băng thun cổ tay

Cái

1

2

Nẹp Inox

Cái

1

3

Thuốc giảm đau và hạ sốt

Vỉ

3

4

Băng thun y tế loại nhỏ

Cuộn

1

5

Băng thun y tế loại to

Cuộn

1

6

Gạc y tế tiệt trùng 20x20cm

Gói

3

7

Urgo Syval 1.25cm x 5m

Hộp

1

8

Urgo Syval 2,5cm x 5m

Hộp

1

9

Pathenol trị bỏng

Tuýp

2

10

Thuốc trị cảm cúm

Vỉ

3

11

Băng dán vết thương 100 miếng

Hộp

1

12

Bông viên

Gói

1

13

Băng cuộn y tế

Cuộn

5

14

Khẩu trang

Cái

5

15

Găng tay y tế

Đôi

5

16

Silk tap 1,25cm

Cuộn

1

17

Silk tap 2,5cm

Cuộn

1

18

Povidine 10% 20ml

Chai

2

19

Alcohol pad

Miếng

4

20

Natri Clorid 10 ml

Chai

3

21

Bông gòn

Bịch

1

22

Nhiệt kế

Cái

1

23

Becberin

Hộp

2

24

Dầu gió

Chai

1

25

Salonpas

Hộp

1

26

Alcool 90

Chai

2

27

Oxy già

Chai

2

28

Kéo

Cái

1

29

Panh

Cái

1

30

Thuốc uống bù nước và điện giải

Gói

30

31

Bông gạc đắp vết thương 6x15cm

Gói

1

32

Bông gạc đắp vết thương 6x20cm

Gói

1

33

Băng chun garo mạch máu

Chiếc

1

34

Hộp đựng 3 tầng

Cái

1

 

4. Bộ sơ cứu first aid kit dùng cho 20 người: 

 STT

DANH MỤC ĐÓNG GÓI

ĐVT

SỐ LƯỢNG

1

Thuốc uống bù nước và điện giải Oresol

Gói

20

2

Thuốc giảm đau và hạ sốt

Vỉ

3

3

Thuốc trị cảm cúm

Vỉ

2

4

Băng thun y tế

Cuộn

1

5

Gạc y tế tiệt trùng

Gói

2

6

Urgo Syval 1.25cm x 5m

Hộp

1

7

Băng dán vết thương 100 miếng

Hộp

1

8

Băng cuộn y tế

Cuộn

5

9

Khẩu trang

Cái

5

10

Găng tay y tế

Đôi

2

11

Silk tape 2.5cm

Cuộn

1

12

Povidine 10% 20ml

Chai

1

13

Natri Clorid 10 ml

Chai

2

14

Bông gòn

Bịch

1

15

Bông viên

Bịch

1

16

Nhiệt kế

Cái

01

17

Becberin

Hộp

2

18

Dầu gió

Chai

1

19

Salonpas

Hộp

1

20

Alcool 90

Chai

2

21

Oxy già

Chai

2

22

Kéo

Cái

1

23

Panh

Cái

1

24

Pathenol trị bỏng

Tuýp

1

25

Gạc đắp vết thương 6x15cm

Gói

1

26

Gạc đắp vết thương 6x20cm

Gói

1

27

Alcohol Pad

Miếng

4

28

Hộp đựng 2 tầng

Cái

1

 

 

Hỗ trợ khách hàng khi mua Bộ sơ cứu, hộp y tế FIRST AID KIT

GREENTRUCK- Tiên Phong chất lượng  Kiên tạo con đường!

Công ty cổ phần ô tô và xe chuyên dùng Green Việt Nam, chúng tôi chuyên nhập khẩu phân phối các sản phẩm, xe tải xe chuyên dùng với những thương hiệu sản phẩm có bề dày trên thị trường trong nước như: ISUZU, HOWO, HYUNDAI, HINO, DONGFENG... đặc biệt chúng tôi là đại lý 3S chính hãng dòng xe tải JAC

Chúng tôi cung cấp tồng thể các sản phẩm xe chuyên dùng: Xe chuyên dùng, thiết bị phục vụ ngành môi trường, xe chuyên dùng và thiết bị phục vụ ngành xăng dầu, xe chuyên dùng và thiết bị phục vụ ngành cầu đường, ngành chăn nuôi....

- Chúng tôi hỗ trợ quý khách hàng mua trả góp vốn vay ngân hàng ưu đãi cho vay từ đến 70% giá trị xe với lãi suất thấp,thủ tục nhanh gọn.

-  Hỗ trợ đăng ký , đăng kiểm, Nhận hoàn thành trọn gói các thủ tục cho quý khách hàng.

- Giá cả cạnh tranh thủ tục mua bán nhanh chóng thuận tiện và đảm bảo uy tín.
- Nhận đóng mới xe chuyên dùng theo yêu cầu của khách hàng

 Đảm bảo chăm sóc khách hàng cũng như bảo hành cho quý khách sau bán hàng một cách tốt nhất với đội ngũ kĩ thuật viên nhiệt tình và nhiều kinh nghiệm.


 Hỗ trợ tư vấn bảo hành và sửa chữa,công ty có nhà xưởng với dịch vụ tốt với đội ngũ kĩ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề cao và  nhiệt tình phục vụ.


 Cung cấp và thay thế phụ tùng chĩnh hãng cho quý khách hàng.

 Được làm việc với quý khách hàng là niềm vinh hạnh của chúng tôi.

 Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr Quý: 089.869.4444 - 0989.998.034
 Gmail : Greentruck.jsc@gmail.com

Sản phẩm khác cùng chuyên mục Thiết bị PCCC
Scroll