Xe tải gắn cẩu Tadano

Các sản phẩm Xe tải gắn cẩu Tadano

VIETTRUCK nhà cung cấp các loại xe tải gắn cẩu TADANO đóng trên nền các loại xe tải lắp ráp trong nước và nhập khẩu theo nhu cầu của khách hàng. Từ các loại xe nền như Hyundai, Daewoo, Isuzu, Dongfeng….

Model

Số đoạn

Sức nâng tối đa

Bán kính
làm việc tối đa

Chiều cao làm
việc tối đa

Xe tải phù hợp

Dòng sản phẩm cần cẩu thủy lực TADANO gắn lên xe tải hạng nhẹ 

TM-ZR103

3

1.000 kg / 1,70 m

3,64 m 

14,70 m

Xe tải có tổng tải trọng 
từ 4.000 kg – 8.000 kg

TM-ZE260MH

3 - 6

2.360 kg / 1,50 m – 1,60 m

6,40 m – 12,60 m

7,80 m – 13,80 m

TM-ZE295MH

3 - 6

3.030 kg / 1,40 m – 1,50 m

6,40 m – 12,60 m

7,80 m – 13,80 m

Dòng sản phẩm cần cẩu thủy lực TADANO gắn lên xe tải hạng trung

TM-ZE300MH

3 - 6

3.030 kg / 2,30 m – 2,50 m

7,50 m – 14,40 m

9,20 m – 15,90 m 

Xe tải có tổng tải trọng 
từ 7.500 kg – 10.000 kg

TM-ZE360MH
(chân chống rộng)

3 - 6

3.030 kg / 2,30 m – 2,50 m

7,50 m – 14,40 m

9,20 m – 15,90 m

Dòng sản phẩm cần cẩu thủy lực TADANO gắn lên xe tải hạng nặng

TM-ZE500GMH

3 - 5

4.040 kg / 2,80 m – 2,95 m

8,09 m – 13,12 m

10,20 m – 15,20 m

Xe tải có tổng tải trọng 
lớn hơn 12.000 kg

TM-ZT400

3 - 5

4.040 kg / 2,80 m – 2,95 m

8,09 m – 13,12 m

10,20 m – 15,20 m

TM-ZE550MH

3 - 5

5.050 kg / 2,50 m

8,09 m – 13,12 m

10,20 m – 15,20 m

TM-ZT500

3 - 5

5.050 kg / 2,25 m – 2,35 m

8,09 m – 13,12 m

10,20 m – 15,20 m

TM-ZT635

3 - 5

6.350 kg / 1,80 m – 1,85 m

8,09 m – 13,12 m

10,20 m – 15,20 m

TM-ZR600G(H)

3 - 5

6.000 kg / 2,25 m

9,25 m – 15,67 m

11,50 m – 17,80 m

Xe tải có tổng tải trọng 
lớn hơn 20.000 kg

TM-ZT650

3 - 5

6.000 kg / 2,25 m

9,25 m – 15,67 m

11,50 m – 18,00 m

TM-ZR820

 3 - 5

8.200 kg / 1,80 m

9,25 m – 15,67 m

11,50 m – 17,80 m

 TM-ZT820

3 - 5

8.200 kg / 1,80 m 

 9,25 m – 15,67 m

11,50 m – 18,00 m 

 TM-1052

8.200 kg / 1,80 m  

 15,67 m

17,80 m 

 

Hãy liên hệ với VIETTRUCK để được tư vấn cụ thể về sản phẩm khách hàng yêu cầu
Hotline: 0422111112/0898694444

Giới thiệu về Xe tải gắn cẩu Tadano

VIETTRUCK nhà cung cấp các loại xe tải gắn cẩu TADANO đóng trên nền các loại xe tải lắp ráp trong nước và nhập khẩu theo nhu cầu của khách hàng. Từ các loại xe nền như Hyundai, Daewoo, Isuzu, Dongfeng….

Model

Số đoạn

Sức nâng tối đa

Bán kính
làm việc tối đa

Chiều cao làm
việc tối đa

Xe tải phù hợp

Dòng sản phẩm cần cẩu thủy lực TADANO gắn lên xe tải hạng nhẹ 

TM-ZR103

3

1.000 kg / 1,70 m

3,64 m 

14,70 m

Xe tải có tổng tải trọng 
từ 4.000 kg – 8.000 kg

TM-ZE260MH

3 - 6

2.360 kg / 1,50 m – 1,60 m

6,40 m – 12,60 m

7,80 m – 13,80 m

TM-ZE295MH

3 - 6

3.030 kg / 1,40 m – 1,50 m

6,40 m – 12,60 m

7,80 m – 13,80 m

Dòng sản phẩm cần cẩu thủy lực TADANO gắn lên xe tải hạng trung

TM-ZE300MH

3 - 6

3.030 kg / 2,30 m – 2,50 m

7,50 m – 14,40 m

9,20 m – 15,90 m 

Xe tải có tổng tải trọng 
từ 7.500 kg – 10.000 kg

TM-ZE360MH
(chân chống rộng)

3 - 6

3.030 kg / 2,30 m – 2,50 m

7,50 m – 14,40 m

9,20 m – 15,90 m

Dòng sản phẩm cần cẩu thủy lực TADANO gắn lên xe tải hạng nặng

TM-ZE500GMH

3 - 5

4.040 kg / 2,80 m – 2,95 m

8,09 m – 13,12 m

10,20 m – 15,20 m

Xe tải có tổng tải trọng 
lớn hơn 12.000 kg

TM-ZT400

3 - 5

4.040 kg / 2,80 m – 2,95 m

8,09 m – 13,12 m

10,20 m – 15,20 m

TM-ZE550MH

3 - 5

5.050 kg / 2,50 m

8,09 m – 13,12 m

10,20 m – 15,20 m

TM-ZT500

3 - 5

5.050 kg / 2,25 m – 2,35 m

8,09 m – 13,12 m

10,20 m – 15,20 m

TM-ZT635

3 - 5

6.350 kg / 1,80 m – 1,85 m

8,09 m – 13,12 m

10,20 m – 15,20 m

TM-ZR600G(H)

3 - 5

6.000 kg / 2,25 m

9,25 m – 15,67 m

11,50 m – 17,80 m

Xe tải có tổng tải trọng 
lớn hơn 20.000 kg

TM-ZT650

3 - 5

6.000 kg / 2,25 m

9,25 m – 15,67 m

11,50 m – 18,00 m

TM-ZR820

 3 - 5

8.200 kg / 1,80 m

9,25 m – 15,67 m

11,50 m – 17,80 m

 TM-ZT820

3 - 5

8.200 kg / 1,80 m 

 9,25 m – 15,67 m

11,50 m – 18,00 m 

 TM-1052

8.200 kg / 1,80 m  

 15,67 m

17,80 m 

 

Hãy liên hệ với VIETTRUCK để được tư vấn cụ thể về sản phẩm khách hàng yêu cầu
Hotline: 0422111112/0898694444

Scroll