Xe tải gắn cẩu Soosan

Các sản phẩm Xe tải gắn cẩu Soosan

VIETTRUCK nhà cung cấp các loại xe tải gắn cẩu Soosan đóng trên nền các loại xe tải lắp ráp trong nước và nhập khẩu theo nhu cầu của khách hàng. Từ các loại xe nền như Hyundai, Daewoo, Isuzu, Dongfeng….

CÁC LOẠI CẨU SOOSAN VÀ TẢI TRỌNG

 SCS 263 - Sức nâng 2,2 Tấn - 3 Khúc - 8,8M - Tự trọng cẩu  1.160kg

- SCS 323 - Sức nâng 3,2 Tấn - 3 Khúc - 9,5M - Tự trọng cẩu  1.670kg

- SCS 324 - Sức nâng 3,2 Tấn - 4 Khúc - 11.9M - Tự trọng cẩu 1.720kg

- SCS 333 - Sức nâng 3,2 Tấn - 3 Khúc -  9,5M - Tự trọng cẩu  1.718kg

- SCS 334  - Sức nâng 3,2 Tấn - 4 Khúc - 11,9M - Tự trọng cẩu 1.768kg

- SCS 335  - Sức nâng 3,2 Tấn - 5 Khúc - 14,2M - Tự trọng cẩu 2.128kg

- SCS 513  - Sức nâng 5,5 Tấn - 3 Khúc - 10,8M - Tự trọng cẩu 2.163kg

- SCS 736  - Sức nâng 6.0 Tấn - 3 Khúc - 10,8M - Tự trọng cẩu 3.653kg

- SCS 736LII -Sức nâng 6 Tấn - 6 Khúc -  21,5M - Tự trọng cẩu 3.813kg 

- SCS 746L  - Sức nâng 7.3Tấn - 6Khúc - 22,6M - Tự trọng cẩu 4.212kg

- SCS 747L  - Sức nâng 7.3Tấn - 7Khúc -  25,2M - Tự trọng cẩu 4.372kg

- SCS 866LS- Sức nâng 7.3Tấn - 6Khúc - 22,6M - Tự trọng cẩu 4.284kg

- SCS 867LS- Sức nâng 7.5Tấn - 7 Khúc - 25,2M - Tự trọng cẩu 4.444kg

- SCS 1015LS- Sức nâng 10Tấn - 5Khúc - 24,5M - Tự trọng cẩu 6.510kg

- SCS 1015S - Sức nâng 10Tấn  - 5Khúc - 20,9M - Tự trọng cẩu 6.270kg

- SCS 1516  - Sức nâng 15Tấn - 6 Khúc - 29,2M - Tự trọng cẩu 10.600kg

- SCS 1516L- Sức nâng 13Tấn - 6Khúc - 31,6M - Tự trọng cẩu 10.600kg

- SCS 1716L- Sức nâng 17Tấn - 6Khúc - 31,3M - Tự trọng cẩu 12.600kg

- SCS 2016  - Sức nâng 20 Tấn - 6Khúc - 33,7M - Tự trọng cẩu 13.500kg

Cần cẩu SOOSAN là loại cầu tự hành tốt và thông dụng nhất hiện nay với nhiều mẫu mã khách nhau, đa dạng về trọng tải cẩu, thiết kế đầy khỏe khoắn và tối ưu. Cần cẩu SOOSAN  nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam với giá thành hợp lý nhất, hiện đang có sẵn tại công ty chúng tôi.

 

Hãy liên hệ với VIETTRUCK để được tư vấn cụ thể về sản phẩm khách hàng yêu cầu
Hotline: 0422111112/0898694444

Giới thiệu về Xe tải gắn cẩu Soosan

VIETTRUCK nhà cung cấp các loại xe tải gắn cẩu Soosan đóng trên nền các loại xe tải lắp ráp trong nước và nhập khẩu theo nhu cầu của khách hàng. Từ các loại xe nền như Hyundai, Daewoo, Isuzu, Dongfeng….

CÁC LOẠI CẨU SOOSAN VÀ TẢI TRỌNG

 SCS 263 - Sức nâng 2,2 Tấn - 3 Khúc - 8,8M - Tự trọng cẩu  1.160kg

- SCS 323 - Sức nâng 3,2 Tấn - 3 Khúc - 9,5M - Tự trọng cẩu  1.670kg

- SCS 324 - Sức nâng 3,2 Tấn - 4 Khúc - 11.9M - Tự trọng cẩu 1.720kg

- SCS 333 - Sức nâng 3,2 Tấn - 3 Khúc -  9,5M - Tự trọng cẩu  1.718kg

- SCS 334  - Sức nâng 3,2 Tấn - 4 Khúc - 11,9M - Tự trọng cẩu 1.768kg

- SCS 335  - Sức nâng 3,2 Tấn - 5 Khúc - 14,2M - Tự trọng cẩu 2.128kg

- SCS 513  - Sức nâng 5,5 Tấn - 3 Khúc - 10,8M - Tự trọng cẩu 2.163kg

- SCS 736  - Sức nâng 6.0 Tấn - 3 Khúc - 10,8M - Tự trọng cẩu 3.653kg

- SCS 736LII -Sức nâng 6 Tấn - 6 Khúc -  21,5M - Tự trọng cẩu 3.813kg 

- SCS 746L  - Sức nâng 7.3Tấn - 6Khúc - 22,6M - Tự trọng cẩu 4.212kg

- SCS 747L  - Sức nâng 7.3Tấn - 7Khúc -  25,2M - Tự trọng cẩu 4.372kg

- SCS 866LS- Sức nâng 7.3Tấn - 6Khúc - 22,6M - Tự trọng cẩu 4.284kg

- SCS 867LS- Sức nâng 7.5Tấn - 7 Khúc - 25,2M - Tự trọng cẩu 4.444kg

- SCS 1015LS- Sức nâng 10Tấn - 5Khúc - 24,5M - Tự trọng cẩu 6.510kg

- SCS 1015S - Sức nâng 10Tấn  - 5Khúc - 20,9M - Tự trọng cẩu 6.270kg

- SCS 1516  - Sức nâng 15Tấn - 6 Khúc - 29,2M - Tự trọng cẩu 10.600kg

- SCS 1516L- Sức nâng 13Tấn - 6Khúc - 31,6M - Tự trọng cẩu 10.600kg

- SCS 1716L- Sức nâng 17Tấn - 6Khúc - 31,3M - Tự trọng cẩu 12.600kg

- SCS 2016  - Sức nâng 20 Tấn - 6Khúc - 33,7M - Tự trọng cẩu 13.500kg

Cần cẩu SOOSAN là loại cầu tự hành tốt và thông dụng nhất hiện nay với nhiều mẫu mã khách nhau, đa dạng về trọng tải cẩu, thiết kế đầy khỏe khoắn và tối ưu. Cần cẩu SOOSAN  nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam với giá thành hợp lý nhất, hiện đang có sẵn tại công ty chúng tôi.

 

Hãy liên hệ với VIETTRUCK để được tư vấn cụ thể về sản phẩm khách hàng yêu cầu
Hotline: 0422111112/0898694444

Scroll